Bach cursussen

Dr. Bach geloofde dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons eigen welbevinden. Hij wilde anderen leren om zichzelf te helpen. Hij publiceerde zijn ontdekkingen aangaande de bloesems altijd snel en bleef tot aan zijn dood zijn werk herzien en gaf vele lezingen.

Deze overdracht van kennis wordt tot op heden in al zijn eenvoud voortgezet door verschillende Bach trainers, in samenwerking met het Internationale Bach Opleidingscentrum. Hiervoor kunt u dus bij ons terecht. De cursussen zijn officieel erkend door het Bach Centre en na het volgen van een bepaald niveau ontvangt u een certificaat, waarmee u door kunt gaan naar het volgende niveau. U kunt uw kennis ook verdiepen door het volgen van speciale themadagen.

Wat wordt er in de cursus behandeld?

De cursus behandelt gelijk aan de mondelinge Niveau 1 cursus een breed scala aan onderwerpen; een overzicht van alle 38 Bach remedies, informatie over de Reddingsremedie* of crisis/noodgeval formule*, selectie en toepassing van de Bach remedies in het dagelijkse leven voor uzelf, vrienden, familie en dieren. Het cursusmateriaal omvat een aantal opdrachten. U maakt gebruik van de boeken en uw eigen levenservaring om deze te maken. Uw mentor geeft u waar nodig aanvullende tips en beantwoordt uw vragen. 

Hoeveel tijd neemt de cursus in beslag?

We vragen de mentor het werk binnen twee weken na ontvangst terug te sturen. Afhankelijk van uw werktempo is het mogelijk om de hele cursus binnen drie maanden te voltooien. We adviseren u echter voldoende tijd te nemen om de lesinhoud eigen te maken en deze waar mogelijk in de praktijk toe te passen.

Wat is het verschil tussen de mondelinge en de schriftelijke Niveau 1 cursus?

Tijdens de mondelinge 2-daagse Niveau 1 cursus worden alle Bach remedies in de cursustijd behandeld. Daarna hebt u minimaal drie maanden nodig om de Bach remedies te gebruiken en ze zodoende te leren kennen, voordat u Niveau 2 kunt volgen. Tijdens de schriftelijke cursus doet u voldoende persoonlijke ervaring op, zodat u direct na afloop daarvan een Niveau 2 cursus kunt volgen. 

Lees meer gedetailleerde informatie over de schriftelijke cursussen op de cursuspagina van de schriftelijke niveau 1 cursus.

Zijn de Niveau 2 en 3 cursussen ook schriftelijk te volgen?

Nee, en er zijn ook geen plannen om hiervan een schriftelijke versie te maken. Vooral de Niveau 3 cursus biedt veel ervaringsmomenten, waarvoor het noodzakelijk is om in een groep aanwezig te zijn en met elkaar te werken. Niveau 1 cursussen, die door het Dr. Edward Bach Centre zijn goedgekeurd, bieden u een solide basis voor kennis van de remedies. Zelfs als u al enige kennis van de remedies heeft, profiteert u van de kans deze te verdiepen en de remedies intensief te bestuderen. U werkt aan een gedetailleerd overzicht van alle 38 remedies en leert deze praktisch toe te passen voor uzelf, uw familie en uw vrienden. Er wordt eveneens aandacht besteedt aan de wijze waarop u remedies kunt inzetten bij dieren en planten.

Bach CPD dag

Deze dag is geschikt voor geregistreerde Bach consulenten, maar ook voor iedereen die minimaal niveau 2 heeft afgerond. Het is volgens de officiële aanpak van het Bach Centre. CPD staat voor Continue Professional development (voortdurende professionele ontwikkeling). Het gaat dus om het verbreden en verdiepen van uw Bach bloesems kennis. Via Bach trainers worden verdiepingscursussen hiervoor aangeboden. Om u te inspireren en kort kennis te laten maken met enkele opties van het aanvullende Bach CPD programma van onze trainers hebben we de Bach CPD dag opgezet.

Bach en de Chinese 5 elementenleer

De studie werd verricht door twee therapeuten, elk door hun jarenlange ervaring in begeleiding bevoegd op hun specifiek terrein. Op basis van de oude Chinese cultuur via de gerefereerde zone van het aangezicht kan ook informatie worden gehaald omtrent de conditie van de organen, dan krijgen Bach Consulenten door middel van deze nieuwe inzichten meer handvaten om tot de juiste Bach remedie te komen.

Wat we onder andere behandelen

  • toelichting bij de twee grote oorzaken van het ontstaan van ziekte, volgens Dr. Bach.
  • verschillende kaders van waaruit de werkelijkheid kan bestudeerd worden: o.a. yin-yang, de vijf elementenleer.
  • de vijf elementenleer voor zover de inzichten daarin bruikbaar zijn voor het werken met de Bach remedies.
  • de toepassing van de vijf elementenleer op diverse aspecten van het leven.
  • de verbinding tussen de vijf elementen en de Bach remedies, en uitgebreide toelichting per remedie.
  • visuele tekenen op het gelaat i.v.m. de mogelijke conditie van organen, in het kader van de vijf elementen en het werken met de Bach remedies.
  • de toegevoegde waarde van deze inzichten in het werken als Consulent met de Bach remedies. 
Streep Academy

Alle BACH cursussen