Bach Niveau 1 - Humaan

Dr. Bach geloofde dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons eigen welbevinden. Hij wilde anderen leren om zichzelf te helpen. Hij publiceerde zijn ontdekkingen aangaande de bloesems altijd snel en bleef tot aan zijn dood zijn werk herzien en gaf vele lezingen.

Deze overdracht van kennis wordt tot op heden in al zijn eenvoud voortgezet door verschillende Bach trainers, in samenwerking met het Internationale Bach Opleidingscentrum. Hiervoor kunt u dus bij ons terecht. De cursussen zijn officieel erkend door het Bach Centre en na het volgen van een bepaald niveau ontvangt u een certificaat, waarmee u door kunt gaan naar het volgende niveau. U kunt uw kennis ook verdiepen door het volgen van speciale themadagen.

Wat wordt er in de cursus behandeld?

De cursus behandelt een breed scala aan onderwerpen; een overzicht van alle 38 Bach remedies, informatie over de Reddingsremedie* of crisis/noodgeval formule*, selectie en toepassing van de Bach remedies in het dagelijkse leven voor uzelf, vrienden, familie en dieren. Het cursusmateriaal omvat een aantal opdrachten. U maakt gebruik van de boeken en uw eigen levenservaring om deze te maken. Uw mentor geeft u waar nodig aanvullende tips en beantwoordt uw vragen. 

Hoeveel tijd neemt de cursus in beslag?

We vragen de mentor het werk binnen twee weken na ontvangst terug te sturen. Afhankelijk van uw werktempo is het mogelijk om de hele cursus binnen drie maanden te voltooien. We adviseren u echter voldoende tijd te nemen om de lesinhoud eigen te maken en deze waar mogelijk in de praktijk toe te passen.

Wat is het verschil tussen de mondelinge en de schriftelijke Niveau 1 cursus?

Tijdens de mondelinge 2-daagse Niveau 1 cursus worden alle Bach remedies in de cursustijd behandeld. Daarna hebt u minimaal drie maanden nodig om de Bach remedies te gebruiken en ze zodoende te leren kennen, voordat u Niveau 2 kunt volgen. Tijdens de schriftelijke cursus doet u voldoende persoonlijke ervaring op, zodat u direct na afloop daarvan een Niveau 2 cursus kunt volgen. 

Lees meer gedetailleerde informatie over de schriftelijke cursussen op de cursuspagina van de schriftelijke niveau 1 cursus.

Aanvullende informatie


Prijs: € 200,- euro incl. koffie, thee, water, lunch en cursusmateriaal

Duur:  1 dag van ca. 10.00 uur tot 17.00 uurKlik op de datum om je in te schrijven